Dolný Kubín, Ružomberok, Liptovský Mikuláš
Dolný Kubín, Ružomberok, Liptovský Mikuláš

Aby sa mohlo začať

 

Podľa rozsahu obnovy priestoru by ste sa mali zaujímať o stavebné povolenie. To je potrebné v prípade,že rekonštrukcia zasahuje do nosných prvkov objektu, akými sú nosné steny a stropy a zasahuje do spoločných častí inštalácie vody, plynu, kúrenia a kanalizácie celého bytového domu. Bez stavebného povolenia môžete narábať len s pripojovacími predmetmi na tieto inštalácie.

V niektorých prípadoch, keď ide o malý rozsah stavebných úprav, alebo o udržiavacie práce, akými môže byť výmena vnútorných povrchov kúpelne, výmena vykurovacích telies, sanitárnych predmetov atď. máte ohlasovaciu povinnosť na príslušný stavebný úrad mestskej časti, obce.

Stavebný zákon presne nešpecifikuje rozsah stavebných úprav, podľa ktorého by sa dalo určiť, či máte ohlasovaciu povinnosť, alebo povinnosť žiadať o satavebné povolenie. Toto právne vákuum dáva priestor úradníkom na príslušných stavebných úradoch na rôzny výklad tohto zákona.

Preto odporúčame pred začatím stavených úprav poradiť sa s konkrétnym úradníkom stavebného úradu o právnom postupe, ktorý bude kladne vybavený.

Ohlasovaciu povinnosť alebo stavebné povolenie zabezpečuje majiteľ nehnuteľnosti a až po jeho vydaní je možné začatie stavebných úprav.

 

Termín, realizácia a záruky

 

Termín realizácie sa dohodne až po vzájomnom odsúhlasení podmienok a cenovej ponuky Realizácia prestavby bytového jadra sa u nás začína vždy začiatkom týždňa v Pondelok a končí odovzdaním diela do užívania koncom týždňa v Štvrtok, prípadne Piatok. Všetko však závisí od množstva prevádzaných prác, ktoré môžu odovzdanie oddialiť na 7 pracovných dní. Prestavba bytu je časovo náročnejšia, čo sa týka ceny aj času. V byte dokážeme zrekonštruovať všetko čo je potrebné. Ak budeme rátať výmenu okien, vykurovacích telies, stropných sadrokartónových podhľadov, pílenie otvorov, sieťkovanie a omietanie stien, vyrovnanie podláh, maľovanie, položenie podláh prípadne dlažieb v 3. izbovom byte spolu s prestavbou bytového jadra je termín odovzdania do 15-tich pracovných dní. Všetky práce sú prevádzané v súlade a dodržiavaním noriem v stavebníctve. Doba schnutia a vytvrdnutia suchých zmesí, aby nedochádzalo k nežiadúcim prasklinám na murive, prípadne odúvaniu obkladov a dlažieb na murovaných priečkach. Na všetky práce a nami dodaný materiál sa vzťahuje 2-ročná záruka.

 

Práce realizujeme v regiónoch Orava a Liptov, Dolný Kubín, Ružomberok, Liptovský Mikuláš a okolie.

 

LAS bytové jadrá zabezpečí

 

  •  kompletnú prestavbu bytových jadier do 5-tich pracovných dní
  •  kompletnú prestavbu bytov
  •  prestavba sociálnych zariadení pre ZŤP, s dokladmi pre ÚPSVaR
  •  prestavbu kúpeľní v rodinných domoch
  •  dodávku tovaru a služieb
  •  vodo-elektroinštalačné práce
  •  pílenie panelov
  •  poradenstvo
  •  prestavbou bytových jadier a sociálnych zariadení sa zaoberáme nepretržite od roku 1998